Masala 2

\( a, b \) haqiqiy sonlarr berilgan

\( m \) ning qanday qiymatlarida \( x(x + a)(x + b)(x + a + b) + 4m^2 \) ifoda to’la kvadrat bo’ladi?