Masala 3

\( ABCD \) to’rtburchak aylanaga ichki  chizilgan. 

Agar \( \angle A = 120^ \circ, CB = 7, CD = 7\) bo'lsa \( BD \) diagonal uzunligini toping.