Masala 4

\( a,b,c \) – natural sonlar ko’rsatilgan tartibda geometrik progressiya tashkil qilsa, 

\( [EKUB(a,b)]^2 = a \cdot EKUB(a,c) \) ekanligini isbotlang.