Masala 5

\( x + \frac{1}{y + \frac{1}{z}} = \frac{19}{10} \) tenglamani natural sonlarda yeching.