Masala 1

Ixtiyoriy \( n \) natural soni uchun \( n^2 - n + 2018 \) soni juft ekanligini ko‘rsating.