Masala 3

\( a \) va \( b \) haqiqiy sonlar uchun \( a^2 + b^2 + 8a - 14b + 65 = 0 \) tenglik o‘rinli bo’lsa, u holda \( a^2 + ab + b^2 \) ifodaning qiymatini toping.