Masala 4

Ixtiyoriy \( x, y \) haqiqiy sonlari uchun \( 3x^2 - 8xy + 9y^2 - 4x + 6y + 13 \geq 0 \) tengsizlik o‘rinli ekanligini isbotlang.