Masala 5

Ushbu \( \frac{a^2 + 2018}{2020} \) kasrning qiymati butun bo‘ladigan barcha \( a \) butun sonlarni toping.