Masala 1

Agar \( x, y \) haqiqiy sonlar bo’lsa \( 2^x + 2^\frac{2-x-y}{2} + 2^y \) ifodaning eng kichik qiymatini toping. Tenglik qaysi hollarda bajariladi?