Masala 1

\( 61 \cdot 79 \cdot 107 + 72 \cdot 90 \cdot 44 \) son murakkab son bolishini isbotlang.