Masala 2

\( ABC \) uchburchakda \( r \) ichki chizilgan aylana radiusi, \( r_a \)  \( BC \) tomoniga va \( AC, AB \) tomonlari davomiga urinadigan aylana radiusi bo’lsin.

U holda \( \frac{r}{r_a} = \frac{p-a}{p} \) tenglikni isbotlang, bu yerda  \( p \) yarim perimeter.