Masala 5

\( ABCD \) qavariq to’rtburchakda \( \angle BCD = 90^ \circ \) va \( E \) nuqta \( AB \) ning o’rtasi bo’lsa, \( \frac{AD+BD}{EC} \geq 2 \) ni isbotlang.