Masala 2

\( x^3+y^3 = x - y \) shartni qanoatlantiradigan musbat \( x, y \) sonlar uchun \( x^2 +4y^2 < 1 \) tengsizlikni isbotlang.