Masala 3

Tomonlari \( 3, 5, 7, 4 \) ga teng, diagonallari esa o’zaro perpendikulyar bo’lgan qavariq to’rtburchak mavjudmi?  Javobingizni asoslab bering.