Masala 4

\( ABC \) uchburchakda \( A_1, B_1, C_1 \) nuqtalar mos ravishda \( BC, AC, AB \) tomonlarning o’rtalari bo’lsin. Ma’lumki, \( A_1A \) va \( B_1B - A_1B_1C_1 \) uchburchak bissektrisalari. \( ABC \) uchburchakda barcha burchaklar topilsin .