Masala 5

Tenglamalar sistemasini yeching: \( x^2 + y^3 = 3 \sqrt{2} \brace x^6 + y = 3 \sqrt{2} \)