Masala 3

\( ABC \) uchburchakda \( BC \) va \( AC \) tomonlardan mos ravishda \( D \) va \( E \) nuqtalar olingan. 

Agar \( AB=AC, \angle BAD = 30^ \circ, AE=AD \) tengliklar o‘rinli bo‘lsa, u holda \( \angle CDE \) ni toping.