Masala 4

Ushbu \( \frac{a^2+2019}{2025} \) kasr butun bo‘ladigan barcha natural \( a \) sonlarini toping.