Masala 5

Manfiy bo‘lmagan \( x, y, z \) sonlari uchun

\( x+[y]+ \{ z \} = 13,2 \)

\( [x]+\{ y \}+ z = 14,3 \)

\( \{ x \} +y+ [z] = 15,1 \)

tengliklar sistemasi o‘rinli bo‘lsa, u holda \( x \) ni toping. Bu yerda  \( [x] \) soni \( x \) ning butun qismi, \( \{ x \} \) esa \( x \) ning kasr qismi.