Savol 1

Golland olimi 2 kg li tol ko'chatini 80 kg tuproq solingan bochkaga o'tqazib besh yil mobaynida yomg'ir suvi yoki distillangan suv bilan sug'organ. Besh yil o'tgach tol 60 kg ga yetib, bochkadagi tuproq esa 79, 943 kg bo'lib qoldi. Binobarin 5 yil mobaynida tol og'irligi 58 kg ortgach, bochkadagi tuproq og'irligi esa atigi 57 g kamaydi. Qayd qilingan tajribadagi o'simlikning bo'yiga o'sishi, og'irligining ortishi nima hisobiga yuz bergan?