Savol 3

Halqali chuvalchanglarning qadimgi erkin yashovchi yassi chuvalchanglardan kelib chiqqanligi isbotlang?