Savol 4

Maʼlum bir oqsil boʻlagida 41 ta peptid bogʻ mavjud. Shu oqsil haqida axborot saqlovchi DNK dagi 3-, 6-, 7- juft nukleotidlar deletsiyaga uchradi. Shundan soʻng hosil boʻlgan oqsildagi aminokislotalar sonini toping.