Savol 5

Maʼlum bir oqsil boʻlagida 37 ta peptid bogʻ mavjud. Shu oqsil haqida axborot saqlovchi DNK dagi 2-, 6-, 9- juft nukleotidlar inversiyaga uchradi. Shundan soʻng hosil boʻlgan oqsildagi aminokislotalar sonini toping.