Savol 5

Nomaʼlum sondagi nuleotidlarga ega boʼlgan DNK fragmentidan i-RNK sintezlandi va undan aminokislotalar hosil boʼldi. Peptid zanjirini hosil qiluvchi ribosoma 49 marta xatoga yoʼl qoʼydi natijada hosil boʼlgan uzuq yuluq peptid zanjiridagi peptid bogʼlar soni va dastlabki DNK fragmentidagi nukleotidlar soni 1:9 nisbat vujudga keldi, i-RNK dan nechta aminokislota sintezlangan.