Savol 2

Odam nafas olishni qaysi nerv boshqaradi va oliy nerv markazlari qayerda joylashganini ayting?