Savol 3

DNK qo'sh zanjiri tarkibidagi A va T nukleotidlari S nukleotidlari dan 480 taga ko'p. DNK dagi H bog'lar va shu DNK dan sintezlangan oqsil tarkibidagi peptid bog'lar soni yig'indisi 703 ga teng bo'lsa, DNK fragmentini uzunligini aniqlang.