Savol 4

t-RNK «beda bargi» ikkilamchi strukturasi uchlari tuzilishini tushintiring.