Savol 1

Taqqoslash va kuzatish usuli yordamida nimalarga asos solingan va ularni asoslang?