Savol 2

Biosferada hayot molekula darajasining asosiy roli nimalardan iborat ekanligini tushuntiring?