Savol 3

Kungaboqarning somatik hujayrasidagi xromasomalar soni olchaning somatik hujayrasidagi xromasomalar sonidan 2 taga koʼp. Kungaboqarning savatchasida 442 ta urugʼ hosil bolgan bolsa, urug` hosil qilishda qatnashgan mikrosporadagi xromosomalar sonini toping.