Savol 4

Diploid navli bugʼdoyning 96ta birlamchi jinsiy hujayrasidan hosil boʼlgan spermilarning maʼlum qismi urugʼlanishda qatnashdi.Urugʼlanishda qatnashmagan spermilardagi xromasomalar soni, urugʼlanishda qatnashgan spermiylardagi xromasomalar sonidan 2688taga koʼp boʼlsa, urugʼlanishda qatnashgan jami spermilar sonini aniqlang.