Savol 5

Agar o‘simlikda hosil bo‘lgan mikrosporalarning 40 % dan chang hosil bo‘lgan hamda changing 50 % i urug‘lanishda qatnashgan bo‘lsa, 160 ta urug‘ hosil bo‘lgan bo‘lsa, bu jarayonda ishtirok etgan changchidagi birlamchi jinsiy hujayralar soni?