Savol 1

O`simliklarning tabiatdagi ahamiyati nimalardan iborat va ularni asoslang?